Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
 
Waarom een VOG?
Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen, laten we zien dat wij de veiligheid van onze  leden serieus nemen. 
 
Hoe gaat MHC De Dommel om met de VOG?
Als vereniging trekken we één lijn. Daarom heeft het bestuur besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die (in)direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Hiermee laten we zien dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan. En dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Werkwijze aanvraag VOG
Voor alle nieuwe vrijwilligers vullen wij de aanvraag grotendeels al in. Zij ontvangen vervolgens een mail van Dienst Justis. Via een link in deze mail rond je de VOG aanvraag verder af. Na ontvangst van het VOG stuur je deze (digitaal) naar het secretariaat