Bestuursleden gezocht

5-6 Nieuws Conform het huidige aftreedrooster zijn in de komende ALV van maandag 18 juli as. de volgende 2 functies vacant:

1)     Penningmeester

2)     Algemene bestuursfunctie Terrein en JeugdzakenJorre van Schipstal (penningmeester) stelt zichzelf herkiesbaar maar heeft aangegeven dit nog voor een beperkte termijn te willen doen. Als bestuur hebben we gemeend dat we derhalve de werving van een inkomend penningmeester starten. Formele overdracht zal dan op een nader te bepalen moment kunnen plaatsvinden. Verdere besluitvorming hierover zal tijdens de ALV aan de orde komen.

Wouter Gockel (bestuurslid Terrein en Jeugdzaken) zal na een termijn van bijna 5 jaar niet meer herkiesbaar zijn. Hier zoeken we dan ook een opvolger voor.


Beide functies staan vanaf nu open!


Mocht je jezelf herkennen in een van deze profielen en deze functie willen vervullen voor minimaal 3 jaar, dan kan je voor 30 juni as. solliciteren op deze functie. Stuur je CV en motivatie aan Emma Vogels, secretaris van MHC De Dommel, op [email protected].

Na de sluitingsdatum zullen door of namens het huidige bestuur gesprekken worden gevoerd met de geschikte kandidaten. Bij voorkeur in de ALV van juli zal het bestuur haar kandidaten voordragen aan de leden. Voor aanvullende informatie zie bijlage.
 
Bijlage