Corona update 03 november - Hoe gaan we om met de nieuwe maatregelen?

3-11 Nieuws Na de persconferentie van 2 november is duidelijk geworden dat de maatregelen voor amateursportverenigingen aanzienlijk worden aangescherpt. Alhoewel ook wij het belang zien van het nemen van maatregelen, is de praktische uitvoerbaarheid lastig. Ook kunnen deze verregaande gevolgen hebben voor individuele spelers. 

Sportbonden en NOC NSF hebben het kabinet gevraagd de genomen maatregelen te heroverwegen. Wij wachten als club het officiĆ«le standpunt af. Wel vragen jou wel alvast rekening te houden met het feit dat we naar alle waarschijnlijkheid een groter beroep op jullie allemaal moeten doen qua inzet etc. 

Zodra we definitief weten hoe we het gaan invullen, komen we in de lucht.

Bestuur MHC De Dommel