Welkom bezoekers!

18-6 Nieuws Ontzettend leuk om teams uit de regio weer te mogen ontvangen. Er zijn op onze club nog enkele coronavoorzorgsmaatregelen van kracht. Het zal in de basis niet afwijken van je eigen hockeyclub, toch zijn wij van mening nog een aantal specifieke zaken met jullie te delen:


Algemeen:
•    Bezoekers zijn helaas nog niet welkom, maar begeleiders en rijders van uitspelende teams wel.
•    Er geldt nog steeds een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich in publieke binnenruimtes begeeft.
•    Op de club zijn geen vaste looproutes meer, geef elkaar de ruimte en 1,5 meter afstand is nog steeds de norm.
•    Consumpties af te halen bij de afhaalpunten aan de bar maar buiten nuttigen, op het terras is het verplicht te gaan zitten.
•    Elk team krijgt een vaste plek op het terras om na afloop nog wat te drinken, wij vragen alle teams uiterlijk 45 na afloop van de wedstrijd te vertrekken en daarmee de andere teams de ruimte te geven om daarna naar het terras te komen.
•    Volg de aanwijzingen van vrijwilligers, mocht iets niet duidelijk zijn vraag het gewoon we helpen jullie graag.

Onweersplan:
Bij onweer moeten de velden zo snel mogelijk worden ontruimd, vrijwilligers zullen dit coördineren.
Zaterdag: alle spelers gaan naar de kleedkamers. Alle bezoekers die met de auto zijn gaan naar hun eigen auto. Voor de overige bezoekers zijn er schuilplekken in de clubhuizen.

Extra regels voor spelers en begeleiders van teams:
•    Bij aankomst op complex graag één begeleider melden.
•    De kleedkamers kunnen weer gebruikt worden. Kom bij voorkeur in je wedstrijd tenue, sleutel kleedkamer is op verzoek verkrijgbaar.
•    Douchen is dus mogelijk.
•    Teambesprekingen zoveel mogelijk buiten of op het veld, houd rekening met de 1,5m afstand.
•    Na de wedstrijd kan je met je team iets drinken op de aangegeven plekken op het terras.

Voor de rest gelden de overige richtlijnen zoals deze ook zijn gecommuniceerd door de KNHB. Mocht hier aanleiding toe zijn vanuit richtlijnen overheid en/of KNHB dan kunnen de regels worden aangepast! Houd de berichtgeving hierover in de gaten,


Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Het bestuur MHC de Dommel