Aanpak teamsamenstellingen 2021-2022

5-5 Nieuws

Beste spelers en ouders,

Zo tegen het eind van het seizoen zijn we al weer begonnen met de indelingen van de teams voor volgend jaar. Laten we ervan uitgaan dat we dan eindelijk weer normaal kunnen hockeyen. De KNHB gaat er ook vanuit dus als alles meezit start de competitie, na de zomervakantie op 11 september.

Door de huidige 'corona-tijd' is het indelingsproces anders dan anders gelopen. Zo hebben we bijvoorbeeld alleen mogelijkheden gehad om de spelers in onderlinge wedstrijdsituaties te kunnen beoordelen. Wel was het husselen van de teams verfrissend. Dit jaar hebben we ook alle trainers en coaches gevraagd hun team en spelers te evalueren o.a. gebruikmakend van TIPS. Dit is een soort spelersvolgsysteem waarbij we een nog objectiever beeld krijgen van de diverse spelers. Ook de input die we via de enquête hebben gekregen nemen we mee in het proces.

Op het moment dat we meerdere teams in één leeftijdslijn kunnen samenstellen, hebben we de mogelijkheid om een selectieteam te vormen waarin de spelers uitkomen die wat beter kunnen hockeyen en met meer inzet willen spelen en trainen. Bedenk dus dat een selectieteam bepaalde inzet verwacht van jou als speler en dat twee keer per week trainen daarbij hoort.

De selectietrainingen zullen dit jaar in week 21 en week 22 plaatsvinden:

 Jongens C (JC)

·         vrijdag 28 mei 19.00 tot 20.30

·         vrijdag 4 juni 19.00 tot 20.30

 Meisjes C (MC)

·         dinsdag 25 mei 19.00 tot 20.30

·         dinsdag 1 juni 19.00 tot 20.30

 Meisjes B (MB)

·         woensdag 26 mei 19.00 tot 20.30

·         woensdag 2 juni 19.00 tot 20.30

 Meisjes A (MA)

·         donderdag 3 juni 19.00 tot 20.30

De aanpak die we volgen voor de teamindelingen staat in de bijlage bij dit bericht.

We proberen een voorlopige teamindeling voor de zomer te publiceren. Wel zal bij aanvang van het nieuwe seizoen nog extra aandacht voor de indelingen zijn. Dit kan betekenen dat de samenstelling van teams nog wijzigen.

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag.

Met sportieve groet, namens de TC

Helmich op ten Noort

 
Bijlage