Mededeling van het bestuur: camera toezicht op MHC de Dommel

27-10 Nieuws

Vanaf heden is er op het terrein van MHC de Dommel permanent cameratoezicht. Na meerdere inbraken, pogingen daartoe en onregelmatigheden is besloten tot aanschaf en in gebruikstelling van cameratoezicht op MHC de Dommel. Dit punt is ook besproken in de ALV van juni dit jaar.

De camera's zijn geplaatst rondom het clubhuis en in het clubhuis zelf.
In de bijlage vind je nadere informatie.  

De realisatie van het cameratoezicht is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een aantal vrijwilligers. De afgelopen dagen hebben zij hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Als vereniging waarderen we dit enorm.

Bestuur MHC de Dommel

 
Bijlage