Coronavirus update 12-3-2020

12-3 Nieuws

In navolging op de actuele ontwikkelingen heeft het bestuur besloten de oproep van de KNHB te volgen. Alle hockeyactiviteiten worden afgelast tot en met 6 april. Er zullen dus geen wedstrijden en trainingen zijn.

Dit geldt voor alle teams, senioren, junioren en min's. Ook GEEN eigen initiatief om toch te gaan trainen.

Heel jammer en vreselijk balen, maar wel noodzakelijk. Zodra er meer informatie is dan zal het bestuur dit spoedig communiceren.

Als er nog vragen zijn neem dan contact op met Dries van Acker of Helmich op ten Noort

 

Update 12 maart 2020, 16.15 uur  : https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

Tot en met 6 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 6 april, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent NOC*NSF.

 

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.