Aanpak teamsamenstelling 2019-2020

13-5 Nieuws

Beste spelers en ouders,

Het hockeyseizoen is nog niet afgelopen maar met de TC zijn we al volop bezig met de teamindelingen voor komend hockeyseizoen.

We hebben alle trainers en coaches gevraagd hun team en spelers te evalueren en hierbij eventueel aan te geven of ze in een selectie team willen komen.

In elke leeftijdscategorie maken we één, soms twee selectieteams. We doen dit op basis van de evaluaties van trainers, coaches, de trainingsco√∂rdinatoren en de selectietrainingen die we op woensdag 5 en donderdag 6 juni organiseren. Deze selectietrainingen maken maar een klein onderdeel uit van de indeling; er is over langere tijd al gekeken bij trainingen en wedstrijden. We maken de voorlopige nieuwe teamindeling rond half juni op de website bekend.

De aanpak die we volgen staat in bijlage bij deze mail. Aan de basis ligt een tweesporenbeleid. Selectieteams stellen we samen op basis van hockeycapaciteiten (met een evenwichtige verdeling van spelers over alle posities), motivatie en inzet. Bij de andere teams streven we naar gelijkwaardigheid. Omdat elk jaar ongeveer de helft van de spelers doorschuift naar een hogere leeftijdscategorie stellen we alle teams elk jaar opnieuw samen.

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag.

Met sportieve groet, namens de TC

Helmich op ten Noort

06-46909012

 


 

 
Bijlage