MHC de Dommel zoekt jou!

14-4 Nieuws

Wil je graag iets doen voor de club? Wij zoeken vrijwilligers! Heb je interesse in één van de onderstaande vacatures? 

Laat het ons weten: [email protected]

Bestuurslid 

 Functie-inhoud

• Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles:

·         Activiteitencommissie (jeugd en senioren);

·         Toernooien;

·         Sponsoring (samen met penningmeester);

• Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand;

• Is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het verzorgen van de positieve uitstraling van de vereniging met behulp van de media en interne organen;

• Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante

verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;

 Tijdsbesteding

• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering;

• Formeel 2 x jaarvergadering;

• x per jaar overleg met commissies in portefeuille;

• Telefonische en mail contacten enkele uren per maand.

 

 Scheidsrechtercommissaris (2 vacatures)


Functie-inhoud

De teams aan het begin van iedere speelperiode inschrijven bij de KNHB (in overleg met de Technische Commissie;

·         inplannen scheidsrechters;

·         beoordelen kwaliteit scheidsrechters;

·         begeleiden scheidsrechters;

·         signaleert knelpunten en neemt initiatief om deze op te lossen.

 

Tijdsbesteding:

-overleg met TC
-overleg met wedstrijdsecretaris
Piek belasting bij indeling 3x per jaar (herfst, zaalhockey, voorjaar)
-overleg met scheidsrechtercie


Webmaster / Social Media / drukwerk: 

Functie-inhoud

·         website bijhouden;

·         nieuwsberichten plaatsen;

·         controle AVG;

·         opmaak folders/posters;

·         op social media berichten plaatsen.

 

Tijdsbesteding:

·         ca. 1 uur per week

 

 Lijncoördinator TC (3 vacatures)


Functieomschrijving

-verantwoordelijk voor uitvoering technisch beleid
-aanspreekpunt voor jouw lijn
(Meisjes lijnen en senioren lijn)

Tijdinvestering
- formeel 10x TC overleg
- contact met teams
- eventueel KNHB bijeenkomsten bezoeken