Sportpedagoog bij MHC de Dommel

14-9 Nieuws

Zoals sommige van jullie wellicht al gemerkt hebben, loopt er nu al een tijdje een Sportpedagoog rond op onze hockeyclub. Dit is Rutger Aarts. Rutger is derdejaars Pedagogiek student en volgt nu de minor ‘’Pedagoog in de Sport’’ op Fontys. Rutger heeft als voormalig lid en keeper van de JA1 zijn oude vertrouwde hockeyclub gekozen als leerwerkplek voor de minor.

Sportverenigingen zoals MHC de Dommel nemen een belangrijke plek in de samenleving in. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en ouders. Maar hoe schep je een gunstig pedagogisch klimaat voor alle jeugdleden? En hoe ga je als vrijetijdsorganisatie om met lastige jongeren, pestgedrag of discriminatie? Dit zijn allerlei zaken waar Rutger zich mee bezighoudt als Pedagoog in de Sport. Want kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun jeugd door in sportverenigingen en sportorganisaties. Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren is het dan ook belangrijk dat ze goed in hun vel zitten en plezier hebben zowel binnen als buiten de sportvereniging.

Rutger zal gedurende een half jaar om deze redenen zich als sportpedagoog bezighouden met het coachen, motiveren en stimuleren van kinderen, jongeren,  trainers en andere betrokkenen, zodat we samen kunnen werken aan een positief pedagogisch klimaat op MHC de Dommel!

Voor informatie of overige vragen hierover mag u altijd contact opnemen met Rutger, telefonisch  (0636461169) of via de mail  [email protected]. en natuurlijk bij de TC [email protected]