Aanpak samenstelling teams voor het volgende seizoen (NB: met “spelers” worden zowel spelers als speelsters bedoeld)

22-5
 
MHC de Dommel is een familiehockeyclub waarbij plezier voor iedereen in de hockeysport voorop staat. We streven ernaar om alle leden te kunnen laten hockeyen op het niveau dat bij hen past. Individuele spelers moeten zich daarbij ook kunnen ontwikkelen als hockeyer zonder alleen te worden beoordeeld op prestaties. Tegelijkertijd willen we als club ook het maximaal mogelijke kunnen aanbieden aan leden door selectieteams met de betere spelers samen te stellen. Door deze manier van differentiëren biedt MHC de Dommel voor beide doelgroepen een uitstekende basis voor een geweldige hockeyclub. 
 
Concreet betekent dit, als er voldoende spelers in een leeftijdscategorie spelen, dat wij voor iedere leeftijdscategorie één of twee selectieteams samenstellen waarin de spelers uitkomen die wat beter kunnen hockeyen en met meer inzet willen spelen en trainen. De overige teams in dezelfde categorie stellen we zo evenwichtig mogelijk samen op basis van leeftijd en/of vriendschap. 
 
Leeftijd 
 
Het belangrijkste criterium bij de indeling is de leeftijd van de individuele speler. Afhankelijk van de geboortedatum wordt bepaald in welke categorie een speler uitkomt (A/B/C/D/E jeugd). Soms vragen we spelers om een jaar eerder over te stappen naar een hogere leeftijdscategorie om volledige teams te kunnen samenstellen. Langer spelen in een jongere leeftijdscategorie wordt door de KNHB alleen in zeer bijzondere situaties toegestaan en vereist een medische verklaring. 
 
Hockeycapaciteiten 
 
Bij dit criterium letten we op techniek, tactisch inzicht en inzet/motivatie. De beoordeling van deze componenten wordt gedaan door onze trainingscoördinatoren, trainers en coaches tijdens wedstrijden en trainingen en tijdens hun evaluatie met de TC. Dit gebeurt ook tijdens de selectietrainingen die we na afloop van de competitie in juni organiseren voor de A, B en C meisjes. Inzet en motivatie beoordelen we door naar de inzet in wedstrijden en opkomst bij trainingen te kijken. 
 
Sociale aspecten 
 
Bij dit criterium kijken wij vooral naar mentaliteit, aanwezigheid, groepsdynamiek, welbevinden en ontwikkeling van de spelers in het team en het spelplezier. Bij de beoordeling van dit criterium spelen coaches, trainers en ouders een belangrijke rol. 
 
Relationele aspecten 
 
Bij dit criterium kijken we naar bestaande onderlinge vriendschappen, geografische aspecten (denk bijv. aan een groep van spelers uit een naburige gemeente), kwaliteit van relaties (bijv. 
kinderen onderling maar ook relatie trainer/coach). Ook hier wordt de input van coaches/trainers en ouders als uitgangspunt genomen. 
 
Let op!: Als een speler het liefst bij een of twee van zijn beste vrienden in het team wil komen, dan moet dat tijdig aan de coach van het team waarin betrokkene speelt, worden doorgegeven. De coach kan daar dan de TC over informeren. Bij de teamsamenstelling wordt dan geprobeerd daar zoveel als mogelijk is rekening mee te houden; dit geldt natuurlijk niet voor de samenstelling van de selectieteams. 
 
Selectiewedstrijden A, B en C teams 
 
In juni worden dan indien nodig de selectietrainingen georganiseerd; dit als extra input bij het samenstellen van de selectieteams voor de meisjes in de A, B en C. De data zijn voor dit jaar als volgt vastgelegd: • dinsdag 12 juni 2018 o 19:00 - 20:30 MC o 20:30 - 22:00 MB • woensdag 13 juni 2018 o 20:30 - 22:00 MA We nodigen hiervoor in principe alleen de spelers uit die op basis van hun eigen voorkeur èn op basis van bovenstaande criteria en beoordelingen een goede kans maken om volgend jaar in een van de selectieteams te spelen. Bij de selectietrainingen worden de spelers beoordeeld door enkele ervaren trainers en onze trainingscoördinatoren. De uiteindelijke selectie vindt plaats op basis van een combinatie van deze beoordelingen én de beoordelingen van trainers, coaches en wedstrijden. We maken alle nieuwe teams rond half juni op de website van onze hockeyclub bekend. 
 
De spelers die voor selectiewedstrijden in aanmerking komen worden per mail uitgenodigd. Om te zorgen dat álle spelers vrij en ontspannen kunnen trainen en spelen verzoeken we ouders en coaches om niet bij de selectietrainingen aanwezig te zijn. 
 
Samenstelling D teams 
 
Voor de samenstelling van de D-teams organiseren we geen selectietrainingen. We stellen deze teams samen op basis van evaluaties gedurende het seizoen. Bedenk daarbij dat hockey een sport is waarbij spelers zich vaak later sterk ontwikkelen. Spelers die op jonge leeftijd nog niet uitblonken doen dat gaandeweg in de C en B juist wel. Zowel binnen onze club als grotere clubs om ons heen zijn daarvan veel voorbeelden te vinden. 
 
Bij de teams in de Jongste Jeugd kijken we vooral naar onderlinge vriendschappen waarbij we evenwichtige teams proberen samen te stellen. 

ps:  dit artikel is ook te vinden op onze website onder  
      Vereniging - Beleidsplannen  -