Aanstelling twee Vertrouwens Contact Personen (VCP) bij MHC De Dommel

15-5

MHC De Dommel wil/moet een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. Het aanstellen van een VCP is een belangrijke stap om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen dan wel aan te pakken. Het bestuur heeft twee personen bereid gevonden om als VCP voor onze vereniging te willen optreden. 

Het zijn Gerard en Suus Opheij, beiden arts en bereikbaar via 06-41387299. 

Zie verder op de website onder Vereniging en dan onder Beleidsplannen.