Laat agendabericht: bijeenkomst 23 januari is komen te vervallen!

22-1

Graag wil het bestuur het onderdeel AGENDA van de website activeren. Ook om eerder aangekondigde activiteiten te kunnen herroepen. Bijvoorbeeld in het nu actuele geval van de begin december voor 23 januari 2018 aangekondigde bijzondere themabijeenkomst  "Naar een sportief (sport)klimaat bij MHC De Dommel”. Vanwege externe redenen is deze bijeenkomst  komen te vervallen en vandaar dat we over die bijeenkomst dus geen herhalingsberichten hebben gestuurd. Maar zij die een en ander al in hun eigen agenda hadden opgenomen hebben daar geen expliciet bericht over ontvangen waarvoor onze excuses.  De bijeenkomst wordt nu, overigens onder een andere titel, ergens in maart 2018 gehouden. Meer informatie te zijner tijd.

Namens het bestuur,
Frans Hoeks,
voorzitter