Enkele belangrijke data en OPROEP

30-11

Op vrijdagavond  29 december wordt vanaf 16h30 het hockeyjaar 2017 uitgeluid. Gewoon een gezellig drankje met een klein hapje en met een klein praatje. Loop eens even binnen, alle leden/ouders. In de Dommel Inn, uiteraard.

Op dinsdagavond 23 januari 2018 vindt de zogenaamde januari-ALV (leden/ouders) plaats. Met een inhoudelijk thema ("MHC De Dommel: (verder) op weg naar een sportief sportverenigingsklimaat!” en waarschijnlijk met een spreker van het traject vanuit de KNHB). En ook formele besluitvorming door de ALV tot benoeming als bestuurslid van Yvonne Matthijsse-Heeren, nu waarnemend secretaris en Tom Krijnen, nu waarnemend lid Jeugdzaken. En afscheid Joke de Graaf, secretaris. Hopelijk dan ook een nieuw bestuurslid Hockeytechnische zaken. Op dit moment treedt Roland Bezemer op als waarnemend voorzitter Technische Commissie maar maakt hij, bewust, geen deel uit van het bestuur.

Op zaterdag 26 mei 2018 is er na de wedstrijden vanaf 18h00 een gezelligheids-/dankbijeenkomst voor al onze vrijwilligers. In de Dommel Inn.

De jaarlijkse ALV is gepland op  dinsdagavond 26 juni 2018 met verantwoording naar de leden over het bestuurs- en verenigingsbeleid van het seizoen 2017-2018 en vooruitzicht naar het seizoen 2018/2019 c.q. de verdere horizon.

OPROEP: onder veelvuldig dankzegging aan Odette van Waes, per januari 2018: Dommel Inn coördinator, duo-taak