Vervolg MHC DE DOMMEL WANTS YOU

29-8

Vervolg MHC DE DOMMEL WANTS YOU

Beste leden en ouders van leden,

Graag wensen wij als bestuur ons allen als vereniging een voorspoedig hockey-seizoen 2017-2018 toe. Wederom zijn we er in geslaagd om de samenstelling van de teams en de kern van het trainingsschema ingevuld te krijgen. Zie mails en zie de website; hulde aan de leden van de TC en aan de trainingscoördinatoren.

Helaas gaat dit allemaal niet vanzelf, ook bestuurlijk en in commissies niet. Er is nog steeds een vacature Bestuurslid Hockeytechnische zaken en inmiddels heeft Joke de Graaff zich genoodzaakt gezien om als bestuurslid Secretariaat te stoppen. Deze vacature staat dus nu ook open en voor beide vacatures roepen wij kandidaten op om zich bij ons te melden, met spoed. Gelukkig kunnen we al wel aan de ALV een kandidaat voordragen om de vacature bestuurslid Jeugd-Activiteiten in te vullen zijnde Tom Krijnen. Tom is inmiddels aan de slag gegaan als inkomend bestuurslid.

Ook in de diverse commissies hebben we menskracht nodig en ook hier roepen we (aankomende) leden op om samen vereniging te zijn, meer dan alleen maar op een afstand te consumeren want dan redden we het écht niet.  Onze club heeft sterke behoefte aan de inzet van twintigers, dertigers en jonge veertigers. Sta op en meld je via één van de bestuurs- of commissieleden of via  [email protected]. Ieders inzet – van welke aard en omvang dan ook - is echt hard nodig. Binnenkort verschijnt er een totaal-lijst aan activiteiten en posities waarop mensen kunnen intekenen, hopelijk werkt dit want er moet wel wat gebeuren.

Wat er al wel gebeurt: een facelift van het clubhuis. Hulde en dank aan met name Coen Pulles die in nauwe samenwerking met Rien Ogier een en ander regisseert en coördineert. Komt allen en bezie eind deze week het resultaat, welkom op de club. De koffie uit de gloednieuwe espressomachines zal jullie goed smaken!

Namens het bestuur,   Frans Hoeks, voorzitter