Aanpak samenstelling teams voor seizoen 2017 - 2018

15-5 Nieuws

MHC de Dommel is een familiehockeyclub waarbij plezier voor iedereen in de hockeysport voorop staat. We streven ernaar om alle leden te kunnen laten hockeyen op het niveau dat bij hen past. Individuele spelers moeten zich daarbij ook kunnen ontwikkelen als hockeyer zonder alleen te worden beoordeeld op prestaties. Tegelijkertijd willen we als club ook het maximaal mogelijke kunnen aanbieden aan leden door selectieteams met de betere spelers en speelsters samen te stellen. Door deze manier van differentiëren biedt MHC de Dommel voor beide doelgroepen een uitstekende basis voor een geweldige hockeyclub.

Concreet betekent dit, als er voldoende spelers/speelsters in een leeftijdscategorie spelen, dat wij voor iedere leeftijdscategorie één of twee selectieteams samenstellen waarin de spelers en speelsters uitkomen die wat beter kunnen hockeyen en met meer inzet willen spelen en trainen. De overige teams in dezelfde categorie stellen we zo evenwichtig mogelijk samen op basis van leeftijd en/of vriendschap.

Leeftijd
Het belangrijkste criterium bij de indeling is de leeftijd van de individuele speler. Afhankelijk van de geboortedatum wordt bepaald in welke categorie een speler/speelster uitkomt (A/B/C/D/E jeugd). Soms vragen we spelers om een jaar eerder over te stappen naar een hogere leeftijdscategorie om volledige teams te kunnen samenstellen. Langer spelen in een jongere leeftijdscategorie wordt door de KNHB alleen in zeer bijzondere situaties toegestaan en vereist een medische verklaring.

Hockeycapaciteiten
Bij dit criterium letten we op techniek, tactisch inzicht en inzet/motivatie. De beoordeling van deze drie componenten wordt gedaan door onze trainingscoördinatoren, trainers en coaches tijdens wedstrijden en trainingen. Dit gebeurt ook tijdens de selectietrainingen en -wedstrijden die we na afloop van de competitie begin juni organiseren voor de A, B en C meisjes. Inzet en motivatie beoordelen we door naar de inzet in wedstrijden en opkomst bij trainingen te kijken.

Sociale aspecten
Bij dit criterium kijken wij vooral naar mentaliteit, aanwezigheid, groepsdynamiek, welbevinden en ontwikkeling van de spelers in het team en het spelplezier. Bij de beoordeling van dit criterium spelen coaches, trainers en ouders een belangrijke rol.

Relationele aspecten
Bij dit criterium kijken we zoveel als mogelijk is naar bestaande onderlinge vriendschappen, geografische aspecten (denk bijv. aan een groep van speelsters uit een naburige gemeente), kwaliteit van relaties (bijv. kinderen onderling maar ook relatie trainer/coach). Ook hier wordt de input van coaches/trainers en ouders als uitgangspunt genomen.

Let op!: Wil jij het liefst bij een of twee van je beste vriend(inn)en in het team komen, geeft dit dan z.s.m. door aan je coach, hij/zij kan de TC daar dan over informeren. We proberen dan met je verzoek bij de teamsamenstelling zoveel mogelijk rekening te houden; dit geldt natuurlijk niet voor de samenstelling van de selectieteams.

Selectiewedstrijden A, B en C teams
Op dinsdag 13 en woensdag 14 juni organiseren we selectietrainingen en -wedstrijden als extra input bij het samenstellen van de selectieteams voor de meisjes in de A, B en C.

We nodigen hiervoor in principe alleen de spelers uit die op basis van hun eigen voorkeur en bovenstaande criteria en beoordelingen een goede kans maken om volgend jaar in een van de selectieteams te spelen. Bij de selectietrainingen en -wedstrijden worden de speelsters beoordeeld door enkele ervaren trainers en onze trainingscoördinatoren. De uiteindelijke selectie vindt plaats op basis van een combinatie van deze beoordelingen én de beoordelingen van trainers, coaches en wedstrijden. We maken alle nieuwe teams uiterlijk 25 juni op de website van onze hockeyclub bekend.

Samenstelling D teams
Voor de samenstelling van de D-teams organiseren we geen selectietrainingen. We stellen deze teams samen op basis van evaluaties gedurende het seizoen. Bedenk daarbij dat hockey een sport is waarbij spelers zich vaak later sterk ontwikkelen. Spelers die op jonge leeftijd nog niet uitblonken doen dat gaandeweg in de C en B juist wel. Zowel binnen onze club als grotere clubs om ons heen zijn daarvan veel voorbeelden te vinden.


Bij de teams in de Jongste Jeugd kijken we vooral naar onderlinge vriendschappen waarbij we evenwichtige teams proberen samen te stellen.