Technisch Jeugdbeleid MHC deDommel (op website op dinsdag 16 mei)!!

15-5

Beste (ouders van) leden, coaches en trainers. 

Op de website vindt u onder het kopje "Vereniging" en dan onder "Beleidsplan" een notitie 

"Technisch jeugdbeleid van MHC De Dommel". 

Wij willen deze notitie op 27 juni in de ALV bespreken en vervolgens, al dan niet aangepast, vaststellen. Opdat iedereen weet waar we welke accenten op leggen en wat de hoofdlijn van ons handelen is m.b.t. onze jeugd. 

Namens het bestuur, Frans Hoeks, voorzitter.