Informatie en regels

De spelregels bij hockey worden voortdurend geĆ«valueerd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Dat maakt hockey een leuke dynamische en snelle sport. Het bijhouden van de laatste spelregelwijzigingen is daarom belangrijk bij het spelen en fluiten van een wedstrijd. 

Informatie jongste jeugd
> Het informatieve boekje: Welkom op het hockeyveld. Hierin o.a. uitleg over de spelregels en het gedrag op en rond het veld.
Spelregels
Op de site van de KNHB vind je alles over de spelregels.


Regels gebruik kunstgras
Om onze velden optimaal te houden,  vragen wij alle gebruikers van de kunstgrasvelden zich te houden aan de volgende regels: 
  1. Geen schoenen met ijzeren noppen dragen
  2. Geen kauwgom op het veld gebruiken
  3. Geen honden op het veld
  4. Geen glaswerk meenemen
  5. Niet roken op de velden

Reservering velden
Voor het reserveren van één of meerdere velden gedurende het seizoen. Of het checken van de beschikbaarheid van de velden buiten de reguliere competitie moet je tijdig contact opnemen met de Technische Commissie
Bijvoorbeeld voor het spelen van oefenwedstrijden of het geven van extra trainingen.  


Protocol afgelasten wedstrijden en trainingen
Voor het keuren van haar kunstgrasvelden is een protocol opgesteld hoe te handelen bij weersomstandigheden die het bespelen van de kunstgrasvelden onmogelijk maken. Dit protocol is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. En dient altijd als onderbouwing voor het afkeuren van de velden.
  1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het keuren van de kunstgrasvelden van De Dommel.
  2. De velden van De Dommel kunnen alleen worden gekeurd door de daartoe door het bestuur aangewezen personen. 
  3. Als de velden zijn afgekeurd is het complex gesloten en zijn de velden verboden terrein. De bevoegde persoon informeert alle betrokkenen.