Verklaring Omtrent Gedrag bij MHC De Dommel


Waarom een "Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

 

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. 

 

Hoe gaat MHC de Dommel om met de VOG?

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als MHC de Dommel uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.


Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft de MHC de Dommel de aanvraag deels ingevuld. Vrijwilligers waarvan we een VOG verlangen ontvangen een mail van Dienst Justis. Via de link in deze mail kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden. Centraal bewaken we welke VOG's we ontvangen hebben.

 

Vragen?

Mochten er vragen zijn ten aanzien van de VOG dan is het mogelijk om contact op te nemen via [email protected] .