Scheidsrechters

Zonder scheidsrechters geen wedstrijd. Daarom fluiten ouders, spelers en andere vrijwilligers iedere week 20 à 30 wedstrijden op De Dommel. De Scheidsrechterscommissie organiseert van alles om dit mogelijk én leuk te maken: opleidingen, leercoach, fluitbuddy, (digitale) spelregeluitleg en meer. Op dit gedeelte van de site vind je allerlei informatie hierover.

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met de Scheidsrechterscommissie.


Indeling scheidsrechters
De namen van de aangewezen scheidsrechters en/of spelbegeleiders vanaf de teams O9 en O10 maken we bekend op de website en in de LISA-app. Ook krijgt iedere scheidsrechter en/of spelbegeleider per email bericht dat ze zijn opgesteld om een wedstrijd te fluiten of te begeleiden. Het opstellen van scheidsrechters gebeurt op verschillende manieren, per leeftijdscategorie:

Jongste Jeugd

  • (O8) - Ouders regelen de spelbegeleiding onderling. Een CS-kaart is hiervoor nog niet nodig;
  • (O9 en O10) - De scheidsrechterscommissie plant in overleg met de Jongste-Jeugd-commissie junioren in die nog niet in het bezit zijn van een CS-kaart als spelbegeleider voor deze wedstrijden. Een CS-kaart is voor deze wedstrijden nog niet nodig. De ingedeelde spelbegeleiders krijgen ondersteuning van de  Jongste-Jeugd-commissie en van de coaches van de desbetreffende teams. Op deze manier kan men ervaring opdoen met fluiten. 

Junioren (O12, O14, O16 en O18)

  • De Scheidsrechterscommissie plant scheidsrechters in voor deze wedstrijden. Bij de eerste teams kijken we of er ondersteuning mogelijk is vanuit de kleine groep CS+-scheidsrechters die we hebben. 

 O25, Senioren en Veteranen

  • De Scheidsrechterscommissie deelt de teams in principe in om voor elkaar te fluiten. Sommige teams organiseren hun eigen scheidsrechters.

 

 

Uitleg Digitaal WedstrijdformulierOpleidingen
Of een hockeywedstrijd lekker en ontspannen verloopt, wordt mede bepaald door de scheidsrechters. Belangrijk dus dat spelers op elk niveau kunnen rekenen op goede, enthousiaste scheidsrechters. Scheidsrechters die met plezier fluiten, met hart voor de spelers en oog voor het spel.

 
Spelbegeleider Jongste Jeugd
Vol enthousiasme om te leren hockeyen, stappen in het weekend veel kinderen het veld op. Als ouder is het leuk om ze aan te moedigen, maar het is ook erg leuk om ze als spel- of teambegeleider te begeleiden.

Het gaat er bij de jongste jeugd vooral om dat kinderen leren wat de spelregels zijn en op een positieve manier uitleg krijgen in spelsituaties. Ouders van jonge jeugdleden zijn bij uitstek geschikt dit op een goede, sportieve wijze te doen. Aan het begin van het seizoen vindt er ook een informatiesessie plaats in het clubhuis.


Clubscheidsrechter  
Hoe word je clubscheidsrechter? De KNHB heeft bepaald dat ieder spelend lid van een vereniging vanaf 16 jaar in het bezit moet zijn van een scheidsrechterkaart. Op De Dommel ontvangen alle 2de-jaars O14 een oproep om examen te doen. 
De opleiding tot clubscheidsrechter volg je in het KNHB-College. 

En als het mogelijk is, verzorgt de Scheidsrechterscommissie vooraf aan het examen ook een workshop ter voorbereiding op het examen. 
 
Wanneer je de hele opleiding hebt doorlopen, ben je klaar voor het clubscheidsrechtersexamen. Dit examen wordt ingepland door de Scheidsrechterscommissie, waarvan je uiteraard bericht krijgt.    

Na het behalen van je scheidsrechterkaart plant de Scheidsrechterscommissie je in om wedstrijden te fluiten. En als je dat wilt, brengen we je in contact met een fluitbuddy of CS-Leercoach. Dit is een scheidsrechter met veel ervaring die jou een aantal wedstrijden kan begeleiden.

Wil je als nietspelende ouder meedoen met de opleiding tot clubscheidsrechter? Heel graag, je kunt je aanmelden via: [email protected]

CS+-opleiding
Voor scheidsrechters die verder willen, biedt De Dommel een speciaal programma aan voor clubscheidsrechter-plus (CS+). Wil je hiervoor in aanmerking komen, ga met ons in gesprek.