Arbitrage

emailadres: [email protected]


Scheidsrechterscommissie
Zorg ervoor dat je altijd je scheidsrechterskaart bij je hebt
De Scheidsrechterscommissie richt zich op de opleiding en begeleiding van clubscheidsrechters en zorgt ervoor dat bij wedstrijden voldoende scheidsrechters worden ingedeeld.

Opleiding en begeleiding
Volgens de regels van de KNHB dient ieder senior lid in het bezit te zijn van een scheidsrechterkaart. Uitgangspunt is dat je alleen ‘seniorenlid' kunt worden als je in het bezit bent van een scheidsrechterskaart of de intentie hebt deze binnen een jaar te gaan halen.
Jaarlijks wordt een scheidsrechterscursus gegeven, waar de A en B-leden gratis aan deel kunnen nemen. Ook seniorleden, die nog niet in het bezit zijn van een kaart, worden uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen. Indien de leden het wenselijk achten, of als de scheidsrechterscommissie gerede twijfel heeft over de kwaliteit van haar scheidsrechters, dan wordt een opfriscursus georganiseerd, waar leden aan deel kunnen nemen.

Het leiden van wedstrijden
De senioren teams fluiten naar evenredigheid een aantal zaterdagen per jaar. De Scheidsrechters van A en B-Jeugd fluiten alleen op zaterdag en leiden wedstrijden van de junioren B, C en D. De C en D-junioren treden op als spelleider bij de jongste jeugd. Indien een spelleider of scheidsrechter niet aanwezig kan zijn op de datum, dat hij/zij een wedstrijd moet leiden, dan zorgt de spelleider/scheidsrechter zelf voor vervanging.

Spelleider zaterdag
De wedstrijden van de zes- en achttallen worden in principe geleid door junioren zonder scheidsrechterkaart. Zo leren zij spelenderwijs scheidsrechter te worden.

De namen van de spelleiders, die zijn aangewezen om te fluiten, worden bekend gemaakt op de website. Iedere spelleider wordt geacht via de website te controleren wanneer hij/zij een wedstrijd moet leiden. Tevens krijgt de wedstrijdleider als geheugensteun een email. Geen email ontvangen is geen excuus om niet te komen. Indien een spelleider voor de eerste keer niet komt opdagen dan betekent dit dat hij/zij een extra wedstrijd moet leiden. Indien men voor de tweede keer niet verschijnt betekent dit 1 wedstrijd schorsing.


Scheidsrechter op zaterdag
De wedstrijden van de elftallen junioren worden in principe gefloten door A en B-junioren en senioren met een scheidsrechterkaart. De namen van de aangewezen scheidsrechters worden bekend gemaakt op de website. Iedere scheidsrechter wordt geacht via de website te controleren wanneer hij/zij moet fluiten. Tevens krijgt de zaterdagscheidsrechter als geheugensteun een email. Geen email ontvangen is geen excuus om niet te komen.

Indien men niet komt opdagen als scheidsrechter, dan regelt degene die verzaakt, voor de eerstvolgende thuiswedstrijd zelf de scheidsrechters. Dit zijn scheidsrechters van de club met kaart.

Scheidsrechter op zondag
Op de website wordt wekelijks aangegeven welke scheidsrechters moeten fluiten,

Indien men niet komt opdagen als scheidsrechter, dan regelt degene die verzaakt, voor de eerstvolgende thuiswedstrijd zelf de scheidsrechters. Dit zijn scheidsrechters van de club met kaart.

Een uitzondering hierop zijn de spelers van heren 1 en dames 1. Zij fluiten een andere wedstrijd.