Beleid


Gedragsregels
Hockeyclub MHC De Dommel is een familieclub waar sportiviteit, respect en gezelligheid voorop staan. Normen en waarden zijn bij de beoefening van de sport heel belangrijk. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke door het bestuur, leden en ouders actief moeten worden uitgedragen. Met name trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van onze gedragsregels.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen (jeugd)leden, coaches, trainers en ouders, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle (jeugd)leden in de gelegenheid om met veel plezier naar onze hockeyvereniging te gaan!

De volgende waarden en normen staan bij MHC De Dommel centraal:
  1. Respecteer elkaar op en om het veld
  2. Fanatiek mag, sportief moet
  3. Fatsoenlijke taal is heel normaal
  4. Samen dragen we zorg voor onze verenigingBinnenkort komt hier meer informatie over het beleid van MHC De Dommel.